× Dashboard Helpdesk FAQs Activiteiten bezoeken Inloggen

Evaluatie

Dank voor je deelname aan de Slimme Zorg Estafette 2022. We hopen dat je het een inspirerende en leerzame maand vond! Graag zouden we je willen vragen om je ervaringen met ons te delen. Het invullen van deze evaluatie duurt ongeveer 3 minuten.

Algemeen
Welk rapportcijfer geef je aan de Slimme Zorg Estafette 2022 in het algemeen?
 
Wat was voor jou de belangrijkste reden om deel te nemen aan deze maand?
 
In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen over de Slimme Zorg Estafette 2022?
1. Het programma bracht me op nieuwe ideeën
2. Het programma was inspirerend
3. Het programma was divers
4. Het programma bood praktische oplossingen en voorbeelden
5. Het programma was inhoudelijk interessant
Evt. opmerkingen
 
Welke onderwerpen zou je een eventuele volgende keer graag willen zien in het programma?
 
Aan welke programmaonderdelen heb je deelgenomen?
Landelijke Opening
Regionale activiteiten
Landelijke Afsluiting
 
Landelijke Opening
In hoeverre ben je tevreden over de Landelijke Opening?
Evt. opmerkingen
 
In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen over de Landelijke Opening?
1. Het programma bracht me op nieuwe ideeën
2. Het programma was inspirerend
3. Het programma was divers
4. Het programma bood praktische oplossingen en voorbeelden
5. Het programma was inhoudelijk interessant
Evt. opmerkingen
 
Landelijke Afsluiting
In hoeverre ben je tevreden over de Landelijke Afsluiting?
Evt. opmerkingen
 
In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen over de Landelijke Afsluiting?
1. Het programma bracht me op nieuwe ideeën
2. Het programma was inspirerend
3. Het programma was divers
4. Het programma bood praktische oplossingen en voorbeelden
5. Het programma was inhoudelijk interessant
Evt. opmerkingen
 
Website
In hoeverre ben je tevreden over de gebruiksvriendelijkheid van de website?
Evt. opmerkingen
 
In hoeverre heb je gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met sprekers of deelnemers contact te leggen via chat, mail of videobellen?
Evt. opmerkingen
 
Organisatie
In hoeverre ben je tevreden over de communicatie (platform, uitnodigingen, bevestiging) rondom de Slimme Zorg Estafette 2022?
Evt. opmerkingen
 
Hebt je nog algemene opmerkingen, tips of feedback voor de organisatie en/of voor de volgende editie?
 
 

naar
boven